Onderwijs en activiteiten

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten. Het samenwerkingsverband Brede School van de gemeente Emmen helpt hierbij.

Delen via e-mail

http://www.delftlanden.openbaaronderwijsemmen.nl/de-school/onderwijs-en-activiteiten.html