Visie

Waar onze school voor staat

Op OBS Delftlanden dagen we leerlingen uit in een rijke leeromgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. 

De slogan van de school die onze visie weergeeft is:

Boeiend onderwijs voor avontuurlijke kinderen

Delen via e-mail

http://www.delftlanden.openbaaronderwijsemmen.nl/de-school/visie.html